Anmälan till jägarexamensprov

Här kan du anmäla dig till 

  • Teoriprov och praktiska grundprov
  • Högviltsprov
  • Övningsskytte inför högviltsprov

Teoriprov & praktiska grundprov:

Genomförs enligt respektive anmälningsformulär. 

Observera: vi genomför inte något organiserat övningsskytte inför de praktiska grundproven på Sneden. Du får för detta kontakta de som genomför kurser inför jägarexamen.

Notera nya bestämmelser för teoriprov fr o m 2021-03-01

Länk: För dig som ska avlägga jägarexamens teoriprov - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 

 

Högviltsprov & övningsskytte till högviltsprov:

Max antal deltagare är 12 och om vi har färre än 5 anmälda så ställer vi in provet. Du får då besked via e-post.

Innan du bokar måste du vara klar med grundprov kula med säker kulvapenhantering. Tag med intyg från provtillfället och visa upp det när du anmäler dig på skjutbanan.

Vapen finns att låna. 

Övrigt:

Tänk på att även om ett provtillfälle är fullbokat så kan det avbokas platser när som helst inom anmälningstiden.  Besök sidan med jämna mellanrum för att se om någon ledig plats har dykt upp.

Utan fullt genomförd bokning kommer du inte få lov att genomföra provet/övningsskyttet!

Planerade övnings- och provtillfällen

(OBSERVERA: Det går även att öva inför högviltsprov enskilt vid banans ordinarie öppettider. Det finns vapen att låna och du betalar normal seriekostnad. Detta kräver att du har övningsskjutit tidigare och att du klarar dig helt själv). 

DU FÅR BARA ANMÄLA DIG TILL ETT TILLFÄLLE ÅT GÅNGEN!

VARNING!!!: Den senaste tiden så har vi haft personer som kommer till skjutbanan och som inte fått träna inför grundprov kula innan: Du måste ha träningsskjutit kula och ha god färdighet i ladda & patron ur innan du genomför provet! 

Det är oseriöst av vissa utbildare att slarva igenom den delen och det är du som får ta konsekvenserna dels vid provet – att du får mycket svårare att klara av högviltsprovet men, viktigast av allt: Säkerheten vid skarp jakt i skogen åsidosätts.

Här anmäler du till respektive tillfälle: