Anmälan

MiL Ledarskap i Praktiken (MLP)

Deltagaravgift SEK 42 000, för medlemsföretag SEK 38 000. Internatkostnad tillkommer (kost, logi & kurslokaler). Priser anges exklusive moms.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än 6 veckor före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter.


MLP - Vår 2022 - Stockholm


MLP - Höst 2022 - Skåne