2/12 Anmälan - Öppet hus

Välj inriktning och tid:
Välj den inriktning som ni är intresserade av och tid, se nedan. Efter rundturen har ni möjlighet att gå på information om NA-fördjupning.

Inom parantes syns hur många platser det finns eller om tiden är fullbokad.  Sista anmälningsdag 2023-12-01.

Vi kommer den - välj ett alternativ:  *

Det finns 3 elevplatser på varje tid. Varje elev får ha två vårdnadshavare med sig.

Namn på elev som kommer:  *

Ange namnet på eleven som kommer. Vi ser helst att det är elever i årskurs 9 som besöker öppet hus.

Namn på vårdnadshavare: *

För att erbjuda så många som möjligt att besöka öppet hus så vill vi att en elev och max två vårdnadshavare kommer.

Ange en e-postadress som Lillerud kan nå dig på.  *

Kolla så att du har skrivit in adressen rätt. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan via din e-postadress.

Mobilnummer:

Ange gärna ett mobilnummer som Lillerud kan nå dig på:

Hemkommun

Ange i vilken kommun eleven är skriven.

Fyll i siffrorna i bilden nedan *