Digital handel inom vård- och omsorgsverksamheter

Välkommen till webbseminarium

Digital handel inom vård- och omsorgsverksamheter

Onsdagen den 16 juni 2021 kl. 09.00 - 12.00

 

AGENDA

09.00-09.10  Inledning

09:10 - 09:30  SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik - Uppdrag att stödja Sveriges kommuner att utveckla omsorgen om äldre med digital teknik. 

09:30 – 10:00  Undersökning - Hur jobbar man med e-handel i olika vård- och omsorgsenheter?

10:00 - 10:30  Lunds Universitet - Konsumenters förväntningar på mottagarfria livsmedelsleveranser

10: 40 - 11:20  Helsingborgs kommun - Testbädd Helsingborg

11.20 - 11:50  Reflektioner från dagen


Anmälningstiden har gått ut