Anmälningsformulär *

Förnamn *

Efternamn *

Lärosäte/Organisation/Företag *

E-post *


GDPR

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer att behandla personuppgifter för att kunna planera och administrera ovan nämnda event. De personuppgifter som kommer att samlas in och behandlas är: för- och efternamn, lärosäte/organisation/företag samt mejladress. UKÄ kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifterna behandlas i YPSIK som är en molntjänst utanför UKÄ.

Jag godkänner GDPR *