Sommarläger 3-4.8.2019

Årets första sommarläger börjar med Robot Workshop grundkurs och fortsätter med First Lego League. 

Robot Workshop grundkurs är kursen där deltagarna på ett roligt, kreativt och utmanande sätt lär sej grunderna i robotprogrammering med Lego Mindstorms EV 3.

Ålder: 10 år och uppåt 
Lördag kl: 9-18 
Förkunskaper: Intresse av att och nyfiken på att programmera robotar


First Lego League -i denna workshop bygger och programmerar deltagarna robotar som skall utföra uppgifter på robotbanan. I år är temat Into Orbit och rymden.

Ålder: 10 år och uppåt 
Lördag kl 19-22
Söndag kl 9-16
Förkunskaper: Deltagarna använder sig av tidigare kunskaper i robotprogrammering med Lego Mindstorms EV 3 och inga nya funktioner lärs ut.

Kursdragare är Jonny Björkström Robot Workshop Finland.
Kursen ordnas av Kodarklubben Åland med bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Deltagaravgiften för en kurs är 90 € för medlemmar i Kodarklubben och 120 € för icke medlemmar. Deltagande barn bör ha egen försäkring.

Anmälan är bindande och deltagaravgifen bör betalas inom en vecka från anmälningsdatum till Kodarklubbens konto i Ålandsbanken FI21 6601 0010 4432 81. I deltagaravgiften ingår ett mål mat och fika / kurs.

Passa på att bli medlem i vår förening samtidigt som du betalar deltagaravgiften så blir avgiften lägre.
Medlemsavgiften är 5 € för barn/ungdom upp till 18 år, 10 € för vuxen, 20 € för familj och 100 € för företag och betalas in till vårt konto i Ålandsbanken FI21 6601 0010 4432 81. Skriv i meddelande vem det gäller samt e-postadress och födelseår. 


Anmälningstiden har gått ut


Denna tjänst är skapad med hjälp av Ypsik anmälningssystem