MiL Foundation Forum – medlemskap

Vi vill härmed ansluta oss till MiL Foundation Forum. Vi bekräftar därmed att årsavgiften betalas vid anfordran. Avgiften gäller per kalenderår och förnyas löpande såvida det inte sägs upp av endera parten minst tre månader före anslutningsperiodens utgång. Avgiften är en förskottsbetald premie för att ta del av MiL Foundation Forums olika arrangemang. Observera att den i sin helhet är skattemässigt avdragsgill.

Årsavgift
Det finns tre nivåer av årsavgift baserad på organisationens storlek: ordinare, koncern och mindre. Avgiften är i sin helhet skattemässigt avdragsgill och ska ses som en serviceavgift.

  • Ordinarie medlemskap – SEK 20 000 per år
    De flesta organisationer omfattas av den här medlemskategorin. De är inte en koncern och de har fler än 200 anställda och/eller mer än 200 miljoner i omsättning
  • Koncernmedlemskap – SEK 40 000 per år
    Organisation med flertalet dotterbolag och/eller divisioner
  • Medlemskap för mindre organisation – SEK 12 000 per år
    Organisation med färre än 200 anställda eller mindre än 200 miljoner kronor i omsättning

Genom att klicka på knappen ”Skicka anmälan!” godkänner du vår integritetspolicy avseende hanteringen av dina personuppgifter.


Anmälningstiden har gått ut