Medlemsregister

Uppgifter med * är obligatoriska att fylla i.

Förnamn *

Efternamn *

E-postadress *

Om du inte har tillgång till en egen E-mailadress skriver du "har.inte@mail"

Fast telefon

"016123169"

Mobilnummer *

"0701234567"

Adress *

Till hemadressen

Postnummer *

Till hemadressen

Postort *

Till hemadressen

Andelar *

Hur stor andel av fastigheten i Närsjö äger du? Skriv ett tal mellan 0-1.
Skriv 0,5 om du tex äger 50%.
Skriv 0 om du inte är delägare.

Användarnamn *

Ditt kommande login namn. Använd inte mellanrum/space. Password får du senare av styrelsen.

Närsjö adress *

Corn=Cornelius väg Erso=Erssons väg Gyll=Gyllengrips väg Ka Pa=Karl Paus väg Wirg=Wirgins väg
Ex. Corn 1, Erso 3, Gyll 6, Ka Pa 21
Undantag för Tomtebo och liknande

Närsjö postnr

63513

Närsjö postort

Eskilstuna

Samtycker du till hanteringen av dina personuppg. *


Svara ja om NVS får hantera er personuppg ovan enl. GDPR,
till medlemskap, båt- o brygglistor, fakturor och annan hantering nödvändig för förvaltningen av NVS. Genom login begränsas info spridningen. Namn- och adresslistor kommer inte att spridas elektroniskt. Foton på aktiviteter inom förening kan komma att publiceras och då i första hand för inloggade medl. För att ta tillbaka samtycket fyller ni nej knappen i formuläret.

Fyll i siffrorna i bilden nedan *