Strängväxelriktare - Installation, drift m.m.

Syfte och mål: 

Kursen riktar sig till elinstallatörer som vill lära sig att installera och driftsätta strängväxelriktare. Kursen har både teoretiska och praktiska moment. Målet med dagen är att du som deltagare ska känna dig säker på hur du ska installera, konfigurera och underhålla olika typer av strängväxelriktare. Du kommer även lära dig installation av kringutrustning samt få kunskaper som hjälper dig vid felsökning och en eventuell felanmälan till tillverkaren. De praktiskta momenten utförs på växelriktare från Fronius och Growatt.

Tid och plats: 

Torsdag 30 januari, med start kl.09.00 (frukost från 08.30) på SolelsAkademin i Hästveda. Kursen slutar ca kl.16.00.

Krav på förkunskaper: 

Inga. 

Egen utrustning: 

För bästa behållning av dagen bör du ha egen multimeter samt dator och/eller läsplatta med dig.

Kursbeskrivning: 

Inkoppling: Ellinjeschema. Isolations- och spänningsmätning av DC slingor. Kontroll av AC spänning. 

Uppstart av Inverter: Menyinställningar under uppstart. Registrera inverter och användare i webportal. Konfigurera internetuppkoppling. Garantiihantering. Menyfunktioner för användare.

Skyddsutrustning: Överspänningsskydd DC/AC, strängsäkringar och brandmansbrytare.

Internetkommunikation: Kommunikation till växelriktarens visningsportal samt brandväggsinställningar.

Sensorer: Instrålningsgivare, omgivnings-, och paneltemperatursgivare.

Felsökning: Genomgång av servicemenyer och felkodslista. Simulering av felsituationer. Kontakt med tillverkarens support samt lägga serviceärende. 

Pris och anmälan: 

3 795 SEK ex. moms inkl. frukost vid ankomst, lunch och kursmaterial.  

Anmälan sker via länken nedan eller via mail till solelsakademin@germansolar.se  

Principen först till kvarn gäller. 


Anmälningstiden har gått ut