SolarEdge - Installation, drift och kommunikation

Syfte och mål: 

Kursen riktar sig till elinstallatörer som vill lära sig att installera och driftsätta en SolarEdge växelriktare. Målet med kursen är att du som deltagare ska känna dig säker på hur driftsättning och installation av kringutrustning ska ske samt få kunskaper som hjälper dig vid felsökning och en eventuell felanmälan till tillverkaren. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Tid och plats: 

Onsdag 15 januari, med start kl.09.00 (frukost från 08.30) på SolelsAkademin i Hästveda. Kursen slutar ca kl.16.00.

Krav på förkunskaper: 

Inga. 

Egen utrustning: 

För bästa behållning av dagen bör du ha egen multimeter samt dator och/eller läsplatta med dig.

Kursbeskrivning: 

Inkoppling: Ellinjeschema. Isolations- och spänningsmätning av DC slingor. Kontroll av AC spänning. 

Uppstart av Inverter: Menyinställningar under uppstart. Registrera inverter och användare på Solaredge.com. Konfigurera internetuppkoppling. 

Skyddsutrustning: Överspänningsskydd DC/AC, strängsäkringar och brandmansbrytare.

Inter kommunikation: Kommunikation mellan SolarEdge växelriktare, CCG-G & Firefightergateway.

Sensorer: Instrålningsgivare, omgivnings-, och paneltemperatursgivare.

Internetkommunikation: Kommunikation till SolarEdgeportalen och genomgång av brandväggsinställningar.

Felsökning: Genomgång av servicemenyer och felkodslista. Simulering av felsituationer. Kontakt med SolarEdge support. Lägga serviceärende till SolarEdge. 

Administration: Registrering i SolarEdgeportalen.

Pris och anmälan: 

3 795 SEK ex. moms inkl. frukost vid ankomst, lunch och kursmaterial.  

Anmälan sker via länken nedan eller via mail till solelsakademin@germansolar.se  

Principen först till kvarn gäller. 


Anmälningstiden har gått ut